Hizib Jaelani: Pengertian, Khasiat, Bacaan & Tata Cara Pengamalan

Anda sedang mencari informasi lebih lanjut mengenai hizib jaelani? Kalau iya maka tepat sekali Anda datang ke artikel kami. Disini kami akan mengulas hizib jaelani secara detail dan jelas. Penasaran kan? Berikut ulasannya

Apa Itu Hizib Jaelani

Hizib jaelani, merupakan salah satu hizib yang cukup masyhur di kalangan para ahli hikmah dan thariqat. Nama hizib ini dinisbatkan kepada sang penyusunnya, yaitu ulama besar yang paling masyhur dalam ilmu hikmah yaitu Waliyullah Qutb Syaikh Abdul Qadir Jailani. Beliau merupakan seorang ulama yang tercatat dalam tinta emas sejarah, bersama gerakan Qadiriyahnya memiliki kontribusi cukup besar dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jama’ah.

Beliau adalah seorang ulama fiqih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Selain itu Syekh Abdul Qodir Jaelani jugs merupakan seorang penulis produktif dan penerbit beberapa kitab perihal keutamaan sholawat, dzikir, dan do’a-do’a yang mustajab. Nah salah satu hizib susunan beliau yang paling populer adalah hizib jaelani.

Khasiat Hizib Jaelani

Sebagaimana hizib pada umumnya, hizib jaelani juga memiliki banyak keutamaan dan khasiat jika diamalkan secara konsisten. Nah berikut ini khasiat yang akan anda peroleh jika mengamalkan hizib ini:

Mendatangkan Kebahagiaan

Khasiat pertama dari hizib ini ialah mendatangkan kebahagiaan. Insya Allah dengan mengamalkan hizib ini Anda dapat menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan hati dan segala kesengsaraan dalam hidup. Atau setidaknya dengan membaca dan mengamalkan hizib ini, segala kegundahan dan resah yang ada akan terasa ringan.

Melancarkan Rezeki

Sudah diketahui bersama, bahwa rizki setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah Swt. Namun dengan mengamalkan hizib ini, insya Allah dapat menjadi perantara terbukanya pintu-pintu rizki, mengalirkan atau membuka lebar pintu rezeki, melimpahkan serta melipat gandakan rezeki, dan menjadikannya rezeki yang berkah bagi kehidupan.

Menjadi Benteng Diri

Kemudian dengan mengamalkan hizib ini, insya Allah Anda akan terjaga dari segala macam mara bahaya, tipu daya, serta berbagai gangguan lainnya. Baik gangguang tersebut dari golongan jin, makhluk ghaib, ataupun manusia.

Menjaga Hati Dari Perbuatan Mungkar

Sudah menjadi hal yang diketahui umum, bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan kemungkaran, nah dengan Amalan hizib ini Insya Allah Anda akan dijaga hatinya oleh Allah SWT dari niat dan segala macam perbuatan yang menjerumus kepada kemungkaran.

Selain khasiat yang sudah kami sebutkan diatas, masih banyak lagi khasiat dan keutamaan yang akan didapat. Seperti:

 • Mendapatkan pertolongan Allah SWT.
 • Dikasihi dan dicintai makhluk Allah.
 • Mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga.
 • Mudah bergaul dan disenangi dalam pergaulan.
 • Mendapatkan kesaktian ilmu linuwih.
 • Diberikan oleh Yang Mahakuasa rezeki berlimpah.
 • Mendapat perlindungan harta bendanya dari kesia-siaan.
 • Mendapat kecukupan yang barokah, karomah, serta fadilah.

Bacaan Hizib Jaelani

Berikut ini bacaan hizib jaelani yang dapat Anda amalkan:

Arab:

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّــٰﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْــﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِـﻴْﻢِ

ﺭَﺏِّ ﺍِﻧِّﻲ ﻣَﻐْﻠُﻮْﺏٌ ﻓَﺎﻧْﺘَﺼِﺮْ، ﻭَﺍﺟْﺒُﺮْ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺴِﺮْ ﻭَﺍﺟْﻤَﻊْ ﺷَﻤْﻠِﻲ ﺍﻟْﻤُﻨْﺪَﺛِﺮْ، ﺍِﻧَّﻚَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟْﻤُﻘْﺘَﺪِﺭْ ﺇِﻛْﻔِﻨِﻲ ﻳَﺎﻛَﺎﻓِﻲ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺍﻟْﻌَﺒْﺪُ ﺍﻟْﻤُﻔْﺘَﻘِﺮْ،ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻭَﻟِﻴَّﺎ،ﻭَﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻧَﺼِﻴْﺮَﺍ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺸِﺮْﻙَ ﻟَﻈُﻠْﻢٌ ﻋَﻈِﻴْﻢِ، ﻭَﻣَﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﻳُﺮِﻳْﺪُ ﻇُﻠْﻤًﺎﻟِﻠْﻌِﺒَﺎﺩْ ﻓَﻘُﻄِﻊَ ﺩَﺍﺑِﺮَﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﺍﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮْﺍ، ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦِ

Latin:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Robbi innii maghluubun fantasir
Wajbur qolbil munkatsir, wajma’ syamlil mundatsir
Innaka antar rohmanul muqtadir, Ikfinii yaa kaafi
Wa anal`abdul muftaqir,
Wa kafaa billaahi waliyya
Wa kafaa billaahi nashiiro
Innasy syirka la zhulmun ‘azhiim٫
Wa mallaahu yuriidu zulman lil ‘ibaad, Fa quthi`a daabirul qoumil ladziina zholamuu,
Wal hamdu lillaahi rabbil ‘aalamin.

Artinya:

Wahai Yang Mahakuasa saya sudah kalah kalah oleh badan dan nafsuku hingga tak bisa terus-menerus berdzikir dan mendekat kepada-Mu, maka berilah pertolongan, maka hiburlah hati yang telah hancur ini, Maka padukanlah kemuliaan dan kesempurnaan yang telah terselubung. Sungguh Engkau Yang Maha Pengasih dan Maha Menentukan.

Cukupkanlah bagiku, cukupilah segala kebutuhanku, dan saya adalah Hamba yg sangat membutuhkan uluran bantuan-Mu dan cukuplah hanya Yang Mahakuasa sebagai yang diandalkan, dan cukuplah hanya Yang Mahakuasa sebagai Penolong. Sungguh menduakan Yang Mahakuasa ialah kejahatan yang besar, dan tiadalah menginginkan kejahatan dan kegelapan bagi hamba hamba-Nya.

Maka terputuslah segala kebijaksanaan kancil dan perjuangan mereka mereka yang berbuat kejahatan, dan segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Tata Cara Pengamalan

Cara untuk mengamalkan hizib ini sangatlah mudah. Hal ini karena Anda tidak perlu melakukan tirakat atau amalan lain terlebih dahulu seperti hizib-hizib yang lain. Amalan hizib jaelani ini bisa di diamalkan secara istiqomah setiap sehabis Sholat fardhu dibaca 1 kali sampai 72 kali. Hanya saja sebelum mengamalkannya, dianjurkan untuk bertawasul / kirim al fatihah kepada:

 1. Tawasul untuk Baginda Nabi Muhammad SAW.
 2. Syekh Muhyidin Abdul Qodir al-Jailani.
 3. Syekh Mahfuzh Sya’rani Man Adjazza.
 4. Tawasul Untuk guru-guru .
 5. Untuk kedua Orang Tua.
 6. Untuk diri sendiri dan hajat masing-masing.

Bagaimana sudah jelas informasi mengenai hizib jaelani? Kami sarankan bagi Anda yang ingin mengamalkan hizib ini, agar mendapatkan ijazah terlebih dahulu sebelum mengamalkan hizib ini.

Baca juga:

Hizib Khofi: Pengertian, Khasiat, Bacaan & Tata Cara Pengamalan

Hizib Nawawi: Pengertian, Khasiat, Bacaan & Cara Pengamalan

Photo of author

Rifqi

Saya adalah orang yang hidup di lingkungan pesantren dan sangat mencintai suasana keagamaan di sana. Saya merasa sangat senang ketika mempelajari ilmu agama dan merasa bahwa itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup saya.